Kasutustingimused

1. ÜLDINE
1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Kuup³ Meedia , registrikood 14654840, aadress Raua 41-6, Tallinn, Harjumaa 10512 (edaspidi Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (edaspidi Klient) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.koeradkuubis.ee müügikeskkonnas (edaspidi E-pood).
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamata sellele ei pruugi E-poes olevad tootekirjeldused olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
1.4. Ettevõtja võib muuta E-poe Kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND
2.1. Toodete hinnad eurodes on toodud E-poes toodete lehtedel.
2.2. Toodete hindadele lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu.
2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Toote tellimiseks valib Klient toote ja vajadusel toote suuruse ning lisab selle ostukorvi nupu „LISA KORVI“ abil. E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kui toode või toote üks variantidest (näiteks suurus või värvus) siiski laost puudub, siis ei ole võimalik sellele tootele või toote variandile tellimust esitada ning sellekohane info on kuvatud E-poes tekstiga „hetkel otsas“ või ei ole variandi valik aktiivne.
3.2. Ostukorvis on võimalik valitud toodete tellimise koguseid muuta või tooteid ostukorvist eemaldada, kasutades selleks vastavaid nuppe ning kinnitades oma valikut „UUENDA OSTUKORVI“ nupuga. Ostukorvis saab ka valida sobivaima tarneviisi. Edasi tuleb sisestada sooduskood (selle olemasolul) ning tellimuse vormistamiseks kasutada nuppu „MINE KASSASSE“.
3.3. Kassas tuleb sisestada tarne- ja makseprotseduuride teostamiseks vajalikud isikuandmed, valida pakutud võimaluste seast kõige sobilikum tarne- ja makseviis ning tutvuda ja sobivusel nõustuda Kasutustingimustega. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „TELLI“ nupu vajutamist.
3.4. Tellimuse vormistamisel täitke andmed tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub tellitud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine. Ettevõtja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse täitmise häirete, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.5. E-poe spetsiifikast tulenevalt võib toodete saadavus laos muutuda ka Kliendi tellimuse vormistamise ajal. Tellitud ja tasutud toote puudumisel laos võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab teenuse kasutajale raha hiljemalt 10 päeva jooksul. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti.

4. TASUMINE
4.1. E-poes sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, Coop, LHV Pank Pocopay).
4.3. E-pood ei töötle pangamakseid ise. Tasumine toimub Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee/) turvalises keskkonnas. Edastades makseandmeid või muid andmeid, nõustute Te kolmanda osapoole teenusetingimuste ja talle finantsinfo edastamisega. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi panga andmetele.
4.4. Peale tellimuse esitamist ja tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus ning arve. Tellimuse kinnituse andmisega kohustub Ettevõtja andma Kliendile üle tellitud tooted vastavuses käesolevate Kasutustingimustega.
4.5. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 1 (ühe) päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. TOODETE TOIMETAMINE KLIENDILE
5.1. E-pood tarnib tooteid Eesti piires Omniva (AS Eesti Post), Smartpost (Itella Estonia OÜ) (edaspidi Logistikapartnerid) poolt pakutavate pakiautomaadi teenustena. NB! Maksimaalsed paki mõõtmed (kõrgus/laius/sügavus) Omnivaga saatmisel on 39 x 38 x 64 cm ja kaal 30 kg.
5.2. Orienteeruv kauba kohalejõudmise aeg on 4-7 tööpäeva. Erandjuhtudel võib tarneaeg ka olla 7-21 tööpäeva, sel juhul on selle kohta tehtud vastav märge toote kirjelduses.
5.3. Ettevõtja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui viibimine on tingitud asjaoludest, mida Ettevõtja ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.4. Tellimused jõuavad Omniva pakiautomaaditeenust kasutades Kliendini Eesti piires tasuta.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Ettevõtjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri info@koeradkuubis.ee) avalduse. Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemisõigust ei kohaldata toodetele, mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Ettevõtja Kliendile saadetava teatega.
6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.
6.4. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.5. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kui selline on kohaldatud, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud.
6.6. Juhul, kui Klient soovib toote vahetamist või asendamist, peab Klient täitma toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.
6.7. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud toote puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

7. PRETENSIOONI ESITAMINE
7.1. Ettevõtja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
7.2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Ettevõtja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
7.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
7.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Ettevõtja ja Klient omavahel kokku. Parandamise kulud katab Ettevõtja.
7.5. Ettevõtja ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@koeradkuubis.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.8. Kliendil on õigus nõuda Ettevõtjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Ettevõtjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Ettevõtja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.
7.9. Kui Ettevõtja on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Ettevõtja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Samuti saab Klient edastada Kliendi ja Ettevõtja vahel tekkinud vaidluse pädevale kohtuvälisele üksusele lahendamiseks läbi elektroonilise keskkonna, mis kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhiste vaidluste lahendamine). Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Liigipääsu ODR-platvormile leiate aadressil http://ec.europa.eu/odr.
7.10. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. Koeradkuubis tagab Teie andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise Isikuandmete töötlemise tingimustes ettenähtud korras. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Isikuandmete töötlemise tingimustessätestatust on Koeradkuubis.ee-l ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, müügilepingu täitmise eesmärgil või juriidilise kohustuse täitmiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Koeradkuubis.ee-l eraldiseisva nõusolekuta õigus:
– saata ostjale e- poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e- poe kasutajate turvalisuse huvides;
– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
8.2. Kui olete andnud tellimuse teostamisel või muul viisil (Nt. Minu konto töölaual) oma nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab koeradkuubis.ee neid andmeid Isikuandmete töötlemise tingimustes fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel.
8.3. Teil on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates koeradkuubis.ee-le vastavasisulise e- maili.